MENU

Biorezonans to rezonująca częstotliwość. Wszystko, co nas otacza – przyroda, człowiek, przedmioty emitują określone fale elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Aby powstał rezonans dwie jednostki/obiekty muszą emitować to samo pasmo częstotliwości.

Pojęcie biorezonansu jest bardzo często używane w medycynie naturalnej w odniesieniu do urządzeń służących zarówno do diagnostyki (metoda Volla, Vega test, Express test, bioskaningi czy analizatory ciała), jak i do terapii.

Upraszczając – to urządzenia, gdzie po podaniu określonych częstotliwości wysyłany sygnał z nami rezonuje.

Jednakże w celu uporządkowania pojęcie biorezonansu zaczęto używać w kontekście terapii częstotliwościowej, co pozwala nam choć trochę na zrozumienie różnicy pomiędzy dostępnymi urządzeniami.

Terapia biorezonansem polega zatem na wprowadzeniu patogenów chorobotwórczych (pasożyty, grzyby, bakterie, wirusy) w drgania, które powodują ich rozpad. Dodatkowo terapia ma wzmacniać naturalną energię człowieka, wyrównywać poziom fal mózgowych i wpływać na pracę narządów i układów.

Gdybym miała ująć to jednym zdaniem? Dla mnie biorezonans to elektroniczny sposób na zdrowie.

Biorezonans aktywny i pasywny – który wybrać?

Zarówno biorezonans aktywny, jak i pasywny (BRT aktywny i BRT pasywny)możemy skutecznie wykorzystywać w terapii. Każdy z nich ma jednak inne zastosowanie i opiera się na innym mechanizmie działania.

Biorezonans aktywny to drgania pochodzące z zewnątrz (z urządzenia) do wewnątrz, czyli do naszego organizmu w celu uruchomienia procesów samoleczenia. Jest on najczęściej wykorzystywany w przypadku występowania konkretnych patogenów w celu ich eliminacji.

Biorezonans aktywny jest także jedną z najchętniej wybieranych metod terapeutycznych, która bazuje na urządzeniach elektronicznych typu zapper stworzonych niegdyś przez dr. Huldę Clark.

Oczywiście wspomnieć należy, że dostępne dziś urządzenia/generatory są bardziej zaawansowane technologicznie i bazują na katalogach częstotliwości rezonansowych wg wynalazków m.in. Huldy Clark, Raymonda Rife’a, Boba Becka.

Biorezonans pasywny nosi także miano inwersji rezonansowej. Wibracje pochodzące od danej osoby zbierane są przez określone urządzenie. Urządzenie takie następnie dokonuje inwersji zebranych, patologicznych drgań na drgania właściwe dla zdrowego organizmu, po czym przesyła je do organizmu i uruchamia proces przywracania homeostazy. Ma on zastosowanie w terapiach ogólnych, takich jak przywracanie równowagi w organizmie, wspomaganie wydalania toksyn, czy też w ogólnej stymulacji odporności organizmu.

Podsumowując – aktywny biorezonans operuje na częstotliwościach zewnętrznych, pasywny zaś na naszych, wewnętrznych.

Jaki biorezonans wybrać?

Najczęściej i najchętniej wybieranym jest BRT aktywny, ponieważ większość urządzeń typu zapper umożliwia wykonywanie terapii w warunkach domowych. Jest on także bardzo efektywny jako metoda usuwania patogenów z naszego organizmu będących źródłem naszych dolegliwości. BRT pasywny jest wycelowany z terapie ogólne przywracające równowagę, wspomagające naszą odporność i oczyszczanie organizmu z toksyn.

Wybór rozwiązań biorezonansowych zależy od indywidualnej oceny stanu zdrowia klienta.

Projekt i wykonanie:
Copyright © Promedica Monika Konat