MENU

naturopatyczne wsparcie w eliminacji spektrum autyzmu

Czym jest Cease Therapy?

Terapia Cease została opracowana przez holenderskiego lekarza – homeopatę dr. Tinusa Smitsa. Polega ona na eliminacji spektrum autyzmu poprzez zastosowanie gruntownej detoksykacji organizmu.
Jej protokół obejmuje zastosowanie homeopatii klasycznej, izopatii oraz suplementacji ortomolekularnej.

Cel CEASE terapii

• eliminacja spektrum autyzmu i jego różnych odmian
• usuwanie zaburzeń związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP)
• usunięcie blokad i obciążeń układu immunologicznego powstałych na skutek kumulacji toksycznych środków chemicznych w organizmie (szczepionki, antybiotyki, sterydy, statyny, znieczulenia, inne leki)
• oczyszczenie i odnowa flory bakteryjnej jelit
• przywrócenie prawidłowej pracy mózgu i prawidłowych parametrów organizmu niezbędnych do rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.

Kilka słów o twórcy CEASE terapii

Dr Tinus Smits – holenderski lekarz - studiował homeopatię przez ponad 30 lat, praktykując jako homeopata zanim rozpoczął praktykę lekarską (miał wtedy 31 lat).
Przez pond 20 lat był wykładowcą uczelnianym w różnych krajach na całym świecie. Tinus awsze uważał, że terapeutyczne możliwości homeopatii można udoskonalić poprzez uważną obserwację i rejestrację wyników leczenia homeopatycznego. Opracował Inspirującą Homeopatię głębokiego działania, która leczy z zaburzeń cierpiącego głębokie warstwy ciała na poziomie energetycznym i fizycznym.
W swojej praktyce terapeutycznej brał pod szczególną uwagę szczepienia i ich wpływ na dzieci i dorosłych.
Opublikował kilka książek i artykułów na ten temat. Przez ostatnie lata opracował skuteczny sposób leczenia dzieci z autyzmem, TERAPIĘ CEASE. (tłumacząc dosłownie skrót CEASE to ‘całkowita eliminacja spektrum autyzmu’).

 „Obecnie istnieje ogromna potrzeba szerzenia informacji o homeopatycznym leczeniu naszych dzieci. Liczba zdiagnozowanych chorób u dzieci ze spektrum autyzmu szybko wzrosła i nadal wzrasta. Co dzieje się z dziećmi tej ziemi?”

(cytat z książki „Pokonaj autyzm i choroby neurologiczne” opisującej w pełni tę terapię oraz przypadki z praktyki tego lekarza)

Tinus Smits był bardzo zaangażowany w prace nad eliminacją zaburzeń ze spektrum autyzmu. Od lat leczył małych pacjentów, zbierając informacje i doświadczenie związane z opracowywanym sposobem leczenia.

Efektem jego pracy jest ww. CEASE THERAPY.

Ta forma leczenia, w przekonaniu dr. Tinusa i jego następców, nie tylko zamyka lukę w leczeniu zespołu spektrum autyzmu, ale także często lukę w leczeniu tak zwanych "przypadków opornych na terapię" lub, jak określił Hahnemann, chorób związanych ze sztuką.

Z doświadczeń wielu homeopatów i terapeutów tej metody wynika, że wiele organizmów nie jest już w stanie zareagować na terapię wyłącznie klasycznej homeopatii. Siła życiowa jest często zbyt wyczerpana przez trwałe ataki ze świata zewnętrznego.

Zastosowanie terapii CEASE daje postępy rozwojowe na wszystkich poziomach życia. Wspiera organizm w reaktywowaniu jego zdolności do samoleczenia, siła życiowa powraca do normy i może ponownie wpływać na organizm bez ograniczeń. Wiele dzieci autystycznych wróciło i wraca, dzięki tej metodzie, do zdrowia.

 

 

Projekt i wykonanie:
Copyright © Promedica Monika Konat