MENU

Informoterapia – inaczej określana mianem terapii informacyjnej – to nowy kierunek w medycynie, który bada wpływ informacji na fizjologiczne, biochemiczne, biofizyczne i patologiczne procesy w organizmie człowieka i jednocześnie skutecznie sprawdza się w procesach przywracania zdrowia.

Informacja może być przekazywana jedynie przy pomocy przekaźnika, którym może być substancja lub energia. Wraz z substancją czy energią – czynnikiem leczniczym przekazywana jest informacja – komunikat informacyjny, który daje komórkom program, jak osiągnąć uporządkowanie wszystkich procesów wymiany. Odebrana przez organizm informacja wywołuje proces wytwarzania w istocie wewnętrznych środków leczniczych, takim komórkom zmieniają się priorytety. Innymi słowy - komórki odnajdują chore miejsca i je „naprawiają”.

Pozwala to na wykorzystanie minimalnych ilości substancji lub energii, dawki środka leczniczego. W organizmie wytwarzają się przeciwciała, co prowadzi do równowagi zdrowotnej człowieka.

Zastosowanie urządzenia do informoterapii pozwala na sporządzenie preparatów homeopatyczno-rezonansowych w gabinecie, po uprzednim wykonaniu testu obciążenia organizmu.

Informacje zapisywane są na wodę, granulki cukrowe, kosmetyki (kremy, maści).

Kopie środków leczniczych można przygotowywać między innymi z:

  • ziół
  • preparatów homeopatycznych
  • preparatów alopatycznych
  • czynników infekcyjnych i pasożytniczych
  • Takie preparaty zawierają właściwości występujące w substancjach wyjściowych.

Wykorzystując zapis informacji na nośniki poprzez inwersję (czyli tzw. odwracanie częstotliwości przenoszonych informacji) możemy tworzyć antypreparaty. Mają one zastosowanie m.in. w terapii odczuleniowej, gdzie podczas terapii wykorzystuje się konkretne alergeny wywołujące u pacjenta reakcje alergiczne, tj. kurz domowy, pierze, sierść zwierząt, oraz w terapiach uzależnieniowych, głównie w terapii antynikotynowej i antyalkoholowej, kiedy to w trakcie kuracji, tworzenia antypreparatów zapisywane są konkretne substancje - środki je wywołujące takie jak alkohole, wyroby tytoniowe, środki farmakologiczne czy też produkty spożywcze.

Projekt i wykonanie:
Copyright © Promedica Monika Konat