MENU

naturopatyczne wsparcie w eliminacji spektrum autyzmu

Czym jest Terapia CEASE?

Terapia CEASE została opracowana przez holenderskiego lekarza – homeopatę dr. Tinusa Smitsa. Polega ona na eliminacji spektrum autyzmu poprzez zastosowanie gruntownej detoksykacji organizmu. Jej protokół obejmuje zastosowanie homeopatii klasycznej, izopatii oraz suplementacji ortomolekularnej.

Jest ona wykorzystywana głównie u dzieci dotkniętych spektrum autyzmu lub innymi zaburzeniami neurologicznymi. Opiera się przede wszystkim na bogactwie i skuteczności leków homeopatycznych. Doktor Smits podkreśla kluczową rolę izoterapii (inaczej izopatii lub tautopatii) jako jednej z form homeopatii, służącą do odtruwania organizmu i jednoczesnego do odtrucia różnych czynników, które mogły prowadzić do zaburzeń. Dzięki zastosowaniu kombinacji izopatii w połączeniu z medycyną alternatywną (uzupełnianą w razie potrzeby o homeopatię klasyczną i różne badania), udaje się z powodzeniem poprawić stan zdrowia dzieci.

 

Cel Terapii CEASE

• eliminacja spektrum autyzmu i jego różnych odmian
• usuwanie zaburzeń związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP)
• usunięcie blokad i obciążeń układu immunologicznego powstałych na skutek kumulacji toksycznych środków chemicznych w organizmie (szczepionki, antybiotyki, sterydy, statyny, znieczulenia, inne leki)
• oczyszczenie i odnowa flory bakteryjnej jelit
• przywrócenie prawidłowej pracy mózgu i prawidłowych parametrów organizmu niezbędnych do rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.

 

Terapia CEASE to nie tylko odtruwanie szczepień...

Terapia CEASE nie ogranicza się tylko do homeopatycznego odtruwania szczepień – tak, jak niektórzy uważają, lecz zawiera w sobie wiele istotnych elementów, które składają się na całość terapii. Są to:

1. Wnikliwy i dogłębny wywiad, którego celem jest zidentyfikowanie listy możliwych przyczyn obciążeń organizmu. Na tym etapie oprócz analizy wszystkich substancji, które otrzymało dziecko i rodzice, omawiamy możliwe stresory przed ciążą, w ciąży i w trakcie życia dziecka. To wyznacza kierunek i kolejność w terapii.

2. Preparaty izopatyczne – podawane w zależności od przyczyny zaburzeń. Jest to niewątpliwie najważniejsza część terapii.

3. Homeopatia inspirująca — gdzie korzysta się z leków homeopatycznych celem “zdjęcia warstw blokujących”, np. braku pewności siebie, braku miłości do siebie, braku poczucia bezpieczeństwa, etc. Leki inspirujące podawane w trakcie trwania CEASE mają bardzo duży wpływ na zachowanie dziecka.

3. Homeopatia klasyczna — dobierana oczywiście w zależności od przypadku dziecka i przyczyny choroby. Warto o tym pamiętać, choć nie zawsze jest możliwość dobrania leku klasycznego już na początku terapii.

4. Terapia ortomolekularna — czyli podawanie suplementów celem wzmocnienia i ułatwienia detoksykacji organizmu. Część suplementów należy podawać każdemu dziecku w terapii – nie jest ich dużo, ale są konieczne, ponieważ stres oksydacyjny kory cerebralnej jest leczony m.in. rozpuszczalną w tłuszczach witaminą C.

Powyżej opisane elementy terapii CEASE są kluczowe. W mojej ocenie, jako terapeuty, ważne są jeszcze inne kwestie, takie jak:
•  dobra współpraca,
• kultura komunikacji i wzajemne zaufanie na linii pacjent — specjalista,
• stosowanie się do planu terapii i schematów podawania preparatów,
• wnikliwa obserwacja dziecka w trakcie terapii i informowanie terapeuty na temat ew. objawów,
• regularne wizyty kontrolne, na których przeprowadzane są badania monitorujące postęp terapii.

 

Jaka jest najważniejsza część Terapii CEASE?

IZOTERAPIA (zwana także IZOPATIĄ lub TAUTOPATIĄ) to niewątpliwie najważniejsza część Terapii CEASE.

Dlaczego?

Ten etap terapii stanowi detoksykację toksycznych obciążeń za pomocą preparatów/leków homeopatycznych, wyprodukowanych z różnych szczepionek, leków, substancji chemicznych i innych, które mogły doprowadzić do zaburzenia.

Pojęcie tautopatia pochodzi od greckiego słowa „tauto”, co oznacza tyle, co „w ten sam sposób”. W przypadku tautopatii podawane są te same leki w formie różnych potencji homeopatycznych. Dzięki izoterapii dowiemy się, które obrażenia wpłynęły na dziecko, na podstawie jego reakcji na każdy preparat. U jednego dziecka izoterapia lekiem homeopatycznym pochodzącym ze szczepionki X może prowadzić do wyleczenia, podczas gdy u drugiego może to być detoksykacja antybiotykami lub lekiem przyjmowanym przez matkę w ciąży.

Podczas izoterapii otrzymujemy cenne informacje o tym, jakie objawy zostały wywołane przez jaki związek przyczynowy. Dzięki izoterapii nie można już dłużej zaprzeczać toksycznemu działaniu szczepionek, metali ciężkich, niektórych leków, etc.

Izoterapia pozwala także określić, czy pewne podejrzane zdarzenia, o których dowiadujemy się z wywiadu, są czynnikami sprawczymi. Jeśli nie ma reakcji na detoksykację z danej substancji, możemy stwierdzić, że substancja ta nie miała wpływu na powstanie zaburzenia. Jeśli natomiast istnieją wyraźne reakcje na preparat homeopatyczny na bazie podejrzanej substancji, po której nastąpiła wyraźna poprawa, możemy łatwo stwierdzić, że pierwotna substancja była szkodliwa.

Dysponujemy także środkami umożliwiającymi sprawdzenie, czy dana detoksykacja była kompletna, czy też nie. Gdy widzimy wyraźne reakcje na dany sposób leczenia i powtarzamy kurację kilka razy po to, aby reakcje przestały się pojawiać po ostatnim powtórzeniu tego sposobu postępowania, możemy racjonalnie stwierdzić, że detoksykacja z tej substancji została pomyślnie zakończona i można podjąć kolejny krok. Dzieje się to zazwyczaj po podaniu potencji w powtarzalnych dawkach, o ile zachodzą rekcje, po czym następuje ostatnie powtórzenie całego kursu w celu
sprawdzenia, czy nie zostało już nic do zrobienia.

Ostatecznie oznacza to, że wszystkie informacje o substancji toksycznej lub chorobie zostały całkowicie usunięte z organizmu i pola energetycznego pacjenta. Przy wszystkich tych czynnikach przyczynowych, które należy usunąć, izoterapia jest głównym narzędziem w skutecznym leczeniu zaburzeń. Niemniej jednak, aby w pełni wyleczyć chorobę, konieczne może być również wykorzystanie innych form homeopatii, takich jak komeopatia inspirująca czy klasyczna. Sprawdzą się one w leczeniu wrodzonych problemów zdrowotnych (ogólnoustrojowych), które nie są spowodowane specyficznymi przyczynami, z jakimi musi sobie radzić izoterapia.

 

Kilka słów o twórcy CEASE terapii

Dr. Tinusa Smits to holenderski lekarz i homeopata, który opracował terapię CEASE. Studiował homeopatię przez ponad 30 lat, praktykując jako homeopata, zanim rozpoczął praktykę lekarską (miał wtedy 31 lat).

Przez pond 20 lat był wykładowcą uczelnianym w różnych krajach na całym świecie. Tinus awsze uważał, że terapeutyczne możliwości homeopatii można udoskonalić poprzez uważną obserwację i rejestrację wyników leczenia homeopatycznego. Opracował Inspirującą Homeopatię głębokiego działania, która leczy z zaburzeń cierpiącego głębokie warstwy ciała na poziomie energetycznym i fizycznym.

W swojej praktyce terapeutycznej brał pod szczególną uwagę szczepienia i ich wpływ na dzieci i dorosłych.

Opublikował kilka książek i artykułów na ten temat. Przez ostatnie lata opracował skuteczny sposób leczenia dzieci z autyzmem, TERAPIĘ CEASE. (tłumacząc dosłownie skrót CEASE to ‘całkowita eliminacja spektrum autyzmu’).

 „Obecnie istnieje ogromna potrzeba szerzenia informacji o homeopatycznym leczeniu naszych dzieci. Liczba zdiagnozowanych chorób u dzieci ze spektrum autyzmu szybko wzrosła i nadal wzrasta. Co dzieje się z dziećmi tej ziemi?”

(cytat z książki „Pokonaj autyzm i choroby neurologiczne” opisującej w pełni tę terapię oraz przypadki z praktyki tego lekarza)

Dr. Tinus Smits był bardzo zaangażowany w prace nad eliminacją zaburzeń ze spektrum autyzmu. Od lat leczył małych pacjentów, zbierając informacje i doświadczenie związane z opracowywanym sposobem leczenia.

Efektem jego pracy jest ww. TERAPIA CEASE.

Ta forma leczenia, w przekonaniu dr. Tinusa i jego następców, nie tylko zamyka lukę w leczeniu zespołu spektrum autyzmu, ale także często lukę w leczeniu tak zwanych "przypadków opornych na terapię" lub, jak określił Hahnemann, chorób związanych ze sztuką.

Z doświadczeń wielu homeopatów i terapeutów tej metody wynika, że wiele organizmów nie jest już w stanie zareagować na terapię wyłącznie klasycznej homeopatii. Siła życiowa jest często zbyt wyczerpana przez trwałe ataki ze świata zewnętrznego.

Zastosowanie terapii CEASE daje postępy rozwojowe na wszystkich poziomach życia. Wspiera organizm w reaktywowaniu jego zdolności do samoleczenia, siła życiowa powraca do normy i może ponownie wpływać na organizm bez ograniczeń. Wiele dzieci autystycznych wróciło i wraca, dzięki tej metodzie, do zdrowia.

 

 

 

 


Tel. 500 246 658
monika@promedica.net.pl
Projekt i wykonanie:
Copyright © Promedica Monika Konat