MENU

Informoterapia (określana także mianem terapii informacyjnej) – to nowy kierunek w medycynie, który bada wpływ informacji na fizjologiczne, biochemiczne, biofizyczne i patologiczne procesy w organizmie człowieka i jednocześnie skutecznie sprawdza się w procesach przywracania zdrowia.

Informacja może być przekazywana jedynie przy pomocy przekaźnika, którym może być substancja lub energia. Wraz z substancją czy energią – czynnikiem leczniczym przekazywana jest informacja – komunikat informacyjny, który daje komórkom program, jak osiągnąć uporządkowanie wszystkich procesów wymiany. Odebrana przez organizm informacja wywołuje proces wytwarzania w istocie wewnętrznych środków leczniczych, takim komórkom zmieniają się priorytety. Innymi słowy - komórki odnajdują chore miejsca i je „naprawiają”. Pozwala to na wykorzystanie minimalnych ilości substancji lub energii, dawki środka leczniczego.

W organizmie wytwarzają się przeciwciała, co prowadzi do równowagi zdrowotnej człowieka.
Zastosowanie urządzenia do informoterapii pozwala na sporządzanie preparatów homeopatyczno-rezonansowych w gabinecie, po uprzednim wykonaniu testu obciążenia organizmu.

Informacje zapisywane są w strukturę wody lub innej cieczy, „na” granulki cukrowe lub ksylitolowe, kryształ, kosmetyki (kremy, maści) czy metal (np. biżuterię).

Kopie środków leczniczych można przygotowywać między innymi z:
• ziół
• preparatów homeopatycznych
• preparatów alopatycznych
• czynników infekcyjnych i pasożytniczych

Takie preparaty zawierają właściwości występujące w substancjach wyjściowych.
Wykorzystując zapis informacji na nośniki poprzez inwersję (czyli tzw. odwracanie częstotliwości przenoszonych informacji) możemy tworzyć antypreparaty.
Mają one zastosowanie m.in. w terapii odczuleniowej, gdzie podczas terapii wykorzystuje się konkretne alergeny wywołujące u pacjenta reakcje alergiczne, tj. kurz domowy, pierze, sierść zwierząt.

Metoda informoterapii ma także zastosowanie w terapiach uzależnieniowych, głównie w terapii antynikotynowej i antyalkoholowej, kiedy to w trakcie tworzenia antypreparatów zapisywane są konkretne substancje - środki je wywołujące - takie jak alkohole, wyroby tytoniowe, środki farmakologiczne czy też produkty spożywcze.


Tel. 500 246 658
monika@promedica.net.pl
Projekt i wykonanie:
Copyright © Promedica Monika Konat