MENU

Biorezonans to - w dużym uproszczeniu - metoda niszczenia mikroorganizmów m.in pasożytów, grzybów, bakterii czy wirusów zewnętrznymi sygnałami, z którymi one albo ich poszczególne układy wchodzą w rezonans. 

Czym dokładnie jest biorezonans?

W uproszczeniu - biorezonans to rezonująca częstotliwość, która wspomaga proces samoleczenia. Wszystko, co nas otacza – przyroda, organizm człowieka, przedmioty emitują określone fale elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Aby powstał rezonans dwie jednostki/obiekty muszą emitować to samo pasmo częstotliwości. Chcąc bardziej uprościć – biorezonans to urządzenia, które po podaniu określonych częstotliwości wysyłają sygnał, rezonujący z nami.

Pojęcia biorezonansu często używa się w odniesieniu do medycyny naturalnej. Głównie w kontekście urządzeń służących zarówno do diagnostyki, jak i do terapii naturalnych. W celu uporządkowania definicji - pojęcie biorezonansu zaczęto używać w kontekście terapii częstotliwościowej. To pozwala nam choć trochę zrozumieć różnicę pomiędzy dostępnymi urządzeniami. Terapia biorezonansem polega zatem na wprowadzeniu patogenów powodujących choroby w drgania za pomocą określonej częstotliwości w różnym jej zakresie, które powodują ich rozpad.

Jakie korzyści daje biorezonans?

Pozwala on precyzyjnie odtestować czynnik chorobotwórczy, dzięki czemu można skutecznie go zlikwidować. Ta metoda radzi sobie z pasożytami, grzybami, bakteriami czy wirusami. Częstotliwości, jakie generują urządzenia w trakcie terapii, nie są w żaden sposób dla nas szkodliwe. Dodatkowo takie terapie wzmacniają naturalną energię człowieka, wyrównują poziom fal mózgowych i wpływają na lepszą pracę narządów i układów.

Bardzo wysoka skuteczność terapii, brak skutków ubocznych, rezultaty odczuwalne w krótkim czasie. Gdybyśmy mieli ująć to jednym zdaniem? Biorezonans to elektroniczny sposób na zdrowie.

W mojej ocenie o metodzie biorezonansu można mówić tylko w kontekście zalet, o ile diagnostyka i zalecenia terapeutyczne są zaordynowane przez eksperta z tej dziedziny.

Biorezonans aktywny i pasywny – czym się różnią?

Metodę biorezonansu aktywnego, jak i pasywnego możemy skutecznie wykorzystywać w terapii, która ma na celu poprawę naszego zdrowia i życia. Każdy z nich ma jednak inne zastosowanie i opiera się na innym mechanizmie działania.

Biorezonans aktywny to drgania pochodzące z zewnątrz (z urządzenia) do wewnątrz, czyli do naszego organizmu w celu uruchomienia procesów eliminacji patogenów i pasożytów powodujących choroby oraz samoleczenia. Jest on także jedną z najchętniej wybieranych metod leczenia bazująca na urządzeniach elektronicznych stworzonych niegdyś przez dr Huldę Clark.

Oczywiście wspomnieć należy, że dostępne dziś urządzenia/generatory są bardziej zaawansowane technologicznie i bazują na katalogach częstotliwości rezonansowych według wynalazków m.in. Huldy Clark, Raymonda Rife’a, Boba Becka i innych osób, zajmującymi się badaniami w czasach współczesnych.

Biorezonans pasywny (zwany także inwersją rezonansową) – opiera się na naszych wewnętrznych częstotliwościach. Jak to rozumieć? W czasie terapii urządzenie wysyła minimalny prąd, pobiera informacje (częstotliwości) z ciała, w trakcie obiegu koryguje je i z powrotem oddaje do organizmu. Mamy tutaj do czynienia z procesem inwersji zebranych, patologicznych drgań na drgania właściwe dla zdrowego organizmu. Ta metoda biorezonansu ma zastosowanie w terapiach ogólnych, takich jak przywracanie równowagi w organizmie, wspomaganie wydalania toksyn, czy też w ogólnej stymulacji odporności organizmu. Ma on charakter zabiegu wspomagającego biorezonans aktywny.

Czy istnieją przeciwwskazania do diagnostyki biorezonansowej?

Tak, do najważniejszych należą przeciwwskazań:

  • obecność rozrusznika serca lub innego urządzenia elektrycznego w ciele;
  • okres ciąży u pacjenta;
  • stan ostrego pobudzenia psychicznego u osoby chcącej skorzystać z terapii;
  • ostre zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego;
  • otwarte rany na dłoniach (w miejscu badania vega-test);
  • epilepsja/padaczka;
  • stan upojenia alkoholowego lub narkotycznego.

Diagnostyka biorezonansowa, czy inaczej zwane testy obciążeniowe, to dzieło wybitnych ludzi nauki, w tym lekarzy medycyny i niezwykle precyzyjne narzędzie diagnostyczne w medycynie zintegrowanej. Jest dobrym środkiem do poprawy ogólnego stanu zdrowia przez nieinwazyjny proces leczenia.


Tel. 500 246 658
monika@promedica.net.pl
Projekt i wykonanie:
Copyright © Promedica Monika Konat